แถลงข่าวโครงการ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พระบารมีของแม่ แก้ปัญหาปวงประชาพัฒนาชีวิต

  
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดโครงการ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พระบารมีของแม่ แก้ปัญหาปวงประชาพัฒนาชีวิต ที่ดอยอินทนนท์ เฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นายวิริยะ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แถลงข่าวการเตรียมการจัดกิจกรรมจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พระบารมีของแม่ แก้ปัญหาปวงประชาพัฒนาชีวิต ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับภาคเหนือนั้นจะจัดที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ โดยมี 4 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมน้อมเกล้าถวายปืนคืนชีวิตสัตว์ป่า รับคืนปืนที่ใช้ล่าสัตว์จากชาวบ้านเพื่อหันมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ป่า นำสัตว์ป่าที่เป็นของกลางที่คดีสิ้นสุด 78 ตัวปล่อยคืนสู่ป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ 78 ไร่ ณ พระตำหนักผาตั้ง และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและสัตว์ป่า เพิ่มประชากรสัตว์ป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ลดการบุกรุกพื้นที่และสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
กิจกรรมจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พระบารมีของแม่ แก้ปัญหาปวงประชา พัฒนาชีวิต กรมป่าไม้รับผิดชอบจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจัดกิจกรรมภาคตะวันออก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมภาคเหนือและภาคใต้
 
1 สิงหาคม 2552 , 16:52 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่