ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น

  
    ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและห่างไกลจากยาเสพติด โดยจัดการแสดงและประกวด To Be Number One Super Star On North Dancing 2009
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2552 พร้อมการประกวด To Be Number One Super Star On North Dancing 2009 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นได้ร่วมกิจกรรมสร้างสุขที่มีประโยชน์ ให้เยาวชนได้มีเวทีการแสดงความสามารถในการเต้นอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สำเร็จการอบรมกิจกรรมสร้างสุข ได้ร่วมแสดงผลงานที่ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้ห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากการประกวด To Be Number One Super Star On North Dancing 2009 แล้ว ก่อนการประกวดได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรกิจกรรมสร้างสุข 13 หลักสูตร และการแสดงกิจกรรมสร้างสุขจากเยาวชน ที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 12 รายการ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้อง เยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมชมจำนวนมาก
 
2 สิงหาคม 2552 , 17:28 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่