เปิดจองบ้านเอื้ออาทร 2 โครงการที่เชียงใหม่และลำพูน

  
    การเคหะแห่งชาติเปิดจองบ้านเอื้ออาทร 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคมนี้
นายฐิตานนท์ พิบูลนครินทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติแถลงว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรครั้งใหม่ จำนวน 2 โครงการ 2 พื้นที่คือจังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ที่ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง เป็นอาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 1,342 หน่วย และจังหวัดลำพูน 1 โครงการ ที่ตำบลป่าสักอำเภอเมือง เป็นบ้านแฝด 2 ชั้น พร้อมที่ดิน จำนวน 336 หน่วย โดยจะเปิดให้จองฟรีระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2549 นี้ โดยเชียงใหม่เปิดจองที่มีโชคพลาซ่าหรือกาดมีโชค สี่แยกหอนาฬิกาทางไปแม่โจ้ ส่วนลำพูนเปิดจองที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูน
สำหรับประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถนำเอกสารประกอบการจองไปยื่นจองได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยจองได้เพียงคนละ 1 หน่วยและ 1 โครงการเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะชุมชนการเคหะเชียงใหม่ โทร.0-5380-0618 หรือที่บริษัท กิจการร่วมค้า พีซีซี จำกัด โทร.0-5323-2990
 
, อ่าน 1300  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม