มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Maejo Tournament Volleybal Cup

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนัดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Maejo Tournament Volleybal Cup เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 75 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทลัยแม่โจ้ แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ชมรมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อว่า Maejo Tournament Volleyball Cup ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 75 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักกีฬาจากสถาบัน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
สำหรับทีมวอลเลย์บอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ขณะนี้มีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วจำนวน 25 ทีม ทั้งจากภาคเหนือเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนจากภาคอื่นเช่น มหาวิทยาลัยสุรนารีจากจังหวัดนครราชสีมา หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเคยเป็นแชมป์ของภาคเหนือและเคยสร้างชื่อเสียงมาตลอดก็มีความคาดหวังสูง ในการแข่งขันครั้งนี้
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Maejo Tournament Volleybal Cup กำหนดจัดระหว่าง 18–25 สิงหาคม 2552 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์หมายเลข 086 -9122247
 
3 สิงหาคม 2552 , 15:43 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่