พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ เสด็จ เยี่ยมแพนด้าน้อย

  
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมความน่ารักของแพนด้าน้อยที่สวนสัตว์เชียงใหม่
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่บริเวณส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ ทรงสนพระทัย ตรัสชมความน่ารักของแพนด้าน้อย ทรงฉายพระรูปร่วมกับแพนด้าน้อย และยังทรงเล่นกับแพนด้าน้อยด้วยความน่ารัก และทรงขออุ้มแพนด้าน้อยเพื่อฉายพระรูป ขณะนี้แพนด้าน้อยตัวอ้วนกลม มีน้ำหนักถึง 4,360กรัม
หลังจากที่เสด็จเยี่ยมแพนด้าน้อยแล้วทรงเยี่ยมช่วงช่วง และหลินฮุ่ย ภายในส่วนจัดแสดงแพนด้า ทรงประทาน กระเช้าผลไม้ แลไผ่ให้กับช่วงช่วงด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้นทรงเยี่ยมชมโดมหิมะเทียม ก่อนที่จะเสด็จเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ทรงให้อาหารปลาฉลามภายในส่วนจัดแสดง ทรงสนพระทัยสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มในอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก โดยเฉพาะนักประดาน้ำที่สวมชุดแพนด้าอุ้มแพนด้าน้อย ให้อาหารสัตว์น้ำด้วย
 
6 สิงหาคม 2552 , 16:09 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่