รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมแพนด้าน้อย

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมแพนด้าน้อย ระบุจะมีการเจรจาความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยแพนด้าในประเทศไทยต่อ
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ เยี่ยมชมแพนด้าน้อยในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยกล่าวว่าขณะนี้แพนด้าน้อยสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี ซึ่งไปรษณียบัตรที่โหวตตั้งชื่อแพนด้าน้อยมากถึง 27 ล้านใบ และในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม นี้เวลา 15.00 น.จะจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี ขณะที่ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแพนด้าในประเทศไทยนั้น หลังจากนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเจรจากับทางการจีน ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ จีนให้ความสนใจโครงการดังกล่าว หลังจากเห็นผลสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยแพนด้า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการต่อในระดับกระทรวงต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ นอกจากแพนด้าแล้วยังมีอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และโดมหิมะเทียม เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
 
7 สิงหาคม 2552 , 18:58 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่