ผู้แทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคพืชจากจีนศึกษาดูงานระบบการผลิตลำไยคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
    คณะผู้แทนจากจีนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคพืชเข้าศึกษาดูงานระบบการผลิต ลำไยคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการนำเข้าลำไยจากไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้า (China Entry – Exit Inspection and Quarantine:CIQ) จากเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลไม้ส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าลำไย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบโรคพืชของจีนมีความเชื่อมั่น ในระบบตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้นำเสนอลำไยพันธุ์พื้นเมือง เบี้ยวเขียวและพันธุ์สีชมพู ซึ่งเป็นพันธุ์ลำไยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นว่าควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะมีคุณภาพและรสชาติดีไม่แพ้พันธุ์อีดอ และอยากส่งเสริมด้านตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจีนได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกลำไย จากไทยซึ่งตรวจพบบ่อย 3 เรื่องได้แก่ กิ่งลำไยมักจะยาวเกินข้อกำหนด 15 ซม. ปริมาณสารรมซัลเฟอร์ตกค้างเกินข้อกำหนด และลำไยจากไทยมักใช้ใบไม้ปิดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาเรื่องลำไยหลุดร่วงจากกิ่งซึ่งแสดงว่ามีหนอนแมลง หากแก้ไขได้ก็เชื่อว่าจะสามารถส่งเสริมได้ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจีนได้พบปะนักศึกษาจีนที่มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มลำไย ณ อุทยานเกษตรและฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเดินทางไปร่วมชมงานลำไยที่จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยตรง
 
8 สิงหาคม 2552 , 16:15 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่