จัดแสดงช้างไถนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภออมก๋อยในเมืองเชียงใหม่

  
    อำเภออมก๋อยจัดแสดงช้างไถนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงกลางเมือง เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยเหลือประชาชนชาวอมก๋อย
การแสดงช้างไถนาครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านแสนดอยรีสอร์ท แอนด์สปา เขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตนายอำเภออมก๋อยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และเป็นผู้บุกเบิกเรื่องช้างไถนาที่อำเภออมก๋อยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ขวางเป็นประธานนำขี่ช้างทำพิธี มีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมกว่า 100 คน
ในขณะที่นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภออมก๋อยกล่าวว่า ขณะนี้อำเภออมก๋อยได้นำเอาวิถีชีวิตเรื่องช้างไถนามาส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีฐานะยากจน ผลผลิตที่มีก็ไม่สามารถขายได้ จึงต้องใช้การท่องเที่ยวนำคนเข้าไปซื้อของเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดการแสดงที่ตัวอำเภอและที่บ้านนาเกียนต้นกำเนิดของช้างไถนา ซึ่งนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมความสวยงามของการทำนาแบบขั้นบันไดบนที่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลถึง 1,800 เมตร ธรรมชาติที่สวยงาม โครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โบราณสถานโบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สำคัญคือสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าพักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์ เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
สำหรับการใช้ช้างไถนาเป็นวิถีชีวิตจริงของชาวกะเหรี่ยงที่อำเภออม ก๋อยมานับพันปี เนื่องจากไม่สามารถใช้วัวควายได้เพราะอากาศหนาวเย็นมาก เช่นฤดูหนาวที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำถึง -2 องศาเซลเซียส การท่องเที่ยวที่อำเภออมก๋อยนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติจะได้หลีก เลี่ยงจากแหล่งท่องเที่ยวแออัด โดยสามารถหาที่พักได้ทั้งแบบโฮมสเตย์และรีสอร์ท ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 200 คน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.omkoi.org
 
8 สิงหาคม 2552 , 16:16 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่