กรมศุลกากรนำระบบ Electronics Custom หรือ ศุลกากรไร้กระดาษมาใช้นำร่องที่ด่านศุลกากรลำพูนเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

  
     นายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธุ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ในส่วนของภาคเหนือมีด่านศุลกากร 10 แห่ง ซึ่งจะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยเฉพาะที่ด่านศุลกากรลำพูนนั้นจะนำระบบ Electronics Custom หรือ ศุลกากรไร้กระดาษมาใช้นำร่อง ทั้งกระบวนการนำเข้าและส่งออก เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยเอกสารทุกอย่างจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 และจะขยายผลไปยังด่านอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้แล้วกรมศุลกากรยังมีโครงการศุลกากรใสสะอาด โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชน ขจัดการดำเนินการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้หมดไป โดยจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกันเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใสสะอาด อีกทั้งจัดการมาตรฐานและตัวแทนออกของ โดยจะเปิดให้ตัวแทนออกของแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะจัดโครงการศุลกากรต้นแบบนำร่อง 10 บริษัท โดยผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนออกของต้องมีบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นตัวแทนออกของในราคาค่าบริการที่กำหนดเป็นมาตรฐานกลาง
 
, อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่