ททท.พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและความภูมิใจแก่ประชาชน

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความเป็นอยู่ของพื้นที่ โดยไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนมากเกินไป พร้อมยืนยันการท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังจะกระเตื้องขึ้น
นายเศรษฐพล จินดานนท์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ว่า เป็นนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะสนับสนุนเพื่อช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กำลังจะสูญหายเอาไว้ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะที่ เช่น ทิวลิปบานที่ไชยปราการ สตรอเบอรี่ที่สะเมิง หรือช้างไถนาที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยการต่อยอดให้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เองอีกด้วย
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้กล่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของปี 2552 ด้วยว่าเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยมีการท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแบบ นอกจากนั้น ททท. ยังได้สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แก่ผู้ประกอบการ เชื่อว่าจะทำให้เกิดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น
 
8 สิงหาคม 2552 , 17:30 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่