เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหอการค้าคู่มิตรระหว่างเชียงใหม่-ลียง ประเทศฝรั่งเศส

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหอการค้าคู่มิตรกับหอการค้าและอุตสาหกรรมลียง ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นสักขีพยาน
นายสมศักดิ์ วานิชขจร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แถลงว่า ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นหอการค้าคู่มิตร ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับหอการค้าและอุตสาหกรรมลียง ประเทศฝรั่งเศส ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนาย จาค ชีรัค ประธานาธิบดีแห่งประเทศฝรั่งเศสเป็นสักขีพยาน ซึ่งจากการตกลงดังกล่าวจะเป็นการขยายโอกาสด้านความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนให้กับจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุโรปแต่ยังขาดช่องทางการตลาด ซึ่งหอการค้าและอุตสาหกรรมลียงจะเป็นจุดสำคัญในการเปิดเส้นทางดังกล่าวนี้
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า เมืองลียงมีความคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่หลายอย่าง เช่น เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเมืองรอบข้าง 8 เมืองคล้ายกลุ่มล้านนาของไทยชื่อว่าเขตโรน-เอลปส์ โดยในอนาคตกลุ่มล้านนาของไทยกับกลุ่มเขตโรน-เอลปส์ จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและซื้อขายสินค้า OTOP และ SMEs นำไปสู่การพัฒนาของทั้งสองเมืองได้เป็นอย่างดี
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม