การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 พร้อมจัดวิเคราะห์ Mega Projects และผลกระทบจาก FTA
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงแผนงานโครงการที่กำหนดจัดขึ้นในอนาคตให้สมาชิกและสาธารณชนได้รับทราบ
และสำหรับปีนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยจะมีการนำเสนอภาพรวมของเชียงใหม่กับโครงการ Mega Projects เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกและประชาชนได้รับทราบถึงผลดีผลเสียที่จะกระทบตามมา นอกจากนั้นยังได้เชิญอธิบดีกรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง FTA กับอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของเชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือโดยรวม โดยเฉพาะการที่รัฐบาลเร่งขยายตลาดใหม่ทั้งแนวกว้างและแนวลึก โดยการเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศที่สำคัญเช่นจีน อินเดีย หรือสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังมีแผนการเจรจากับอีกหลายประเทศในอนาคต
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ โดยสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนบุคคลทั่วไปเสียค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3256-8 โทรสาร 0-5322-2482 หรือติดต่อทาง E-mail : chamber@chmai.loxinfo.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม