รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2549 จนถึงขณะนี้มี 43 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2549 ภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์ภัยแล้งระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2548 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2549 มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 43 จังหวัด 286 อำเภอ 32 กิ่งอำเภอ 1,931 ตำบล 16,474 หมู่บ้าน ในพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคใต้ 1 จังหวัด ราษฎรเดือดร้อนกว่า 1 ล้าน 4 แสนครัวเรือน มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนอุปโภค-บริโภค จัดหาเครื่องสูบน้ำ สร้างทำนบฝายกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค โดยใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 86 ล้านบาท
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่