มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน แม่โจ้ 2552-2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน แม่โจ้ 2552-2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน แม่โจ้ 2552-2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ ที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดจากความสร้างสรรค์ ความทุ่มเทของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการบริหารวิชาการชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเป็นที่ประจักษ์
สำหรับผลงานและเกียรติประวัติทั้งของมหาวิทยาลัย และบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลและเกียรติคุณยกย่องจากสังคมระดับประเทศมากมาย เช่น รางวัลสถาบันการศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 รางวัลสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศกรประกวดกระทงใหญ่งานประเพณียี่เป็งปี 2551 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและ RFID แห่งประเทศไทยปี 2551 รางวัลชนะเลศโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาห้องสมุดเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาปี 2550 นอกจากนั้นยังมีรางวัลประเภทบุคคลอีกหลายรายการ
กิจกรรมภายในงานเป็นการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลระดับชาติ เพื่อเก็บรักษาไว้ในหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยจำนวน 9 รางวัล และพิธีมอบโล่เกียรติ เกียรติบัตร และโล่ของคุณแก่บุคคล เจ้าของผลงาน องค์กรต่างๆ และสื่อมวลชน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยดีเสมอมา โดยมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีวงแม่โจ้แบนด์ พร้อมการแสดงของศิลปินรับเชิญ บิว กัลยาณี เจียมสกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 68 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานปี 2546 และปัจจุบันเป็นนักร้องอาชีพที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศ
 
14 กันยายน 2552 , 13:55 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่