กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เป้าหมาย

  
    กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เป้าหมายได้แล้วเกือบทั้งหมดที่สำรวจพบ
พลตรี คณิทธิพล มันตราภรณ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดลำลายไร่ฝิ่นประจำปี 2549 ว่า เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยการประสานสอดคล้องกันอย่างได้ผล โดยสามารถตัดทำลายไร่ฝิ่นไปแล้วมากกว่าร้อยละ 90 จากเป้าหมายที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ตรวจพบ ในห้วงระยะเวลานี้
ส่วนพื้นที่เป้าหมายที่ที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนดขึ้นในเขตรับผิดชอบนั้นมีจำนวน 76 เป้าหมาย โดยได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ 36 พื้นที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จำนวน 20 เป้าหมาย และหน่วยงานอื่นเช่น จังหวัด อำเภอ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ ภาค 6 อีก 20 พื้นที่เป้าหมาย ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบและดำเนินการทำลายต่อไป
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม