กำชับผู้รับเหมาระมัดระวังการบูรณะเจดีย์วัดกู่เต้า ศิลปะพม่าอายุกว่า 400 ปีให้ดีที่สุด

  
     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่กำชับผู้รับเหมาระมัดระวังการบูรณะเจดีย์วัดกู่เต้า ศิลปะพม่าอายุกว่า 400 ปีให้ดีที่สุด หลังชาวบ้านร้องเรียนเกรงจะทำใหม่ไม่เหมือนเดิม
นายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาที่ทางวัดกู่เต้าและชุมชนรอบวัดร้องเรียนเรื่องการเข้าไปบูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์วัดกู่เต้า อายุกว่า 400 ปี ศิลปะพม่า แล้วเกิดปัญหาลายปูนปั้นไม่เหมือนเดิม อีกทั้งเกรงว่าฐานเจดีย์จะทรุดนั้น เรื่องดังกล่าว สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ และกำชับให้ผู้รับเหมาดูแล นำลายที่หลุดติดกลับไปใหม่ ฐานเดียวกันสำหรับฐานพระเจดีย์นั้นจะรัดและเสริมให้มีความมั่นคงมากกว่าเดิมที่เอียงและเกรงว่าจะเกิดปัญหาทรุดตัว โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมกับทางวัดและผู้รับเหมาเพื่อทำความเข้าใจก่อนจะบูรณะแล้วว่าจะให้ฐานอยู่ในระนาบเดิม และเสริมความมั่นคงทั้งหมด อย่างไรก็ตามฐานดังกล่าวไม่ได้เป็นฐานโครงสร้างองค์เจดีย์ เนื่องจากมีการก่อทับใหม่ในระยะหลัง โดยยืนยันจะทำให้เหมือนเดิมมากที่สุด และได้ให้ผู้รับเหมาถ่ายรูปทั้งหมดไว้แล้วทั้งนี้จากความไม่เข้าใจดังกล่าว จะเข้าไปทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาสวัดกู่เต้าและชุมชนรอบวัด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
สำหรับเจดีย์วัดกู่เต้ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2101 เมื่อครั้งเชียงใหม่เสียเมืองให้พม่า กว่า400 ปีมาแล้ว วัดกู่เต้า เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจดีย์มีลักษณะแตกต่างจากเจดีย์อื่น ๆ ในเมืองไทย ตามตำนานระบุว่า เจดีย์กู่เต้าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าสารวดีเป็นราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง มาครองเมืองเชียงใหม่ ลักษณะของเจดีย์องค์นี้คล้ายกับนำผลแตงโมมาวางซ้อนกัน 5 ลูก จึงเรียกว่า "เจดีย์กู่เต้า" วัดนี้ปรากฏชื่อครั้งแรกในสมัยพระยอดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๕ ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งพม่ายกมาล้อมเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๕ พม่าได้มาตั้งทัพ ณ วัดแห่งนี้ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478 เป็นโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าไปศึกษาและถ่ายรูปจำนวนมาก การบูรณะครั้งนี้ใช้งบประมาณกว่า 6 แสนบาท ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เริ่มดำเนินการไปแล้วประมาณ 2 เดือน
 
14 กันยายน 2552 , 14:20 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่