งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยของประเทศไทย
นายวันเสด็จ ถาวรสุข รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว “Northern Eco & Adventure Travel Mart 2009” ณ โรงแรมอิม อีโค เชียงใหม่ ซึ่งจะจัดระหว่าง 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ภายใต้แนวคิด วัฒนธรรมล้ำค่า งามผืนป่าธรรมชาติ จัดงานส่งเสริมการขายเพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยในภาคเหนือ และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยของภาคเหนือ เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่มุ่งเน้นการศึกษา ให้ความรู้ นอกเหนือจากการพักผ่อนเพียงอย่างเดียว อันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี โดยจะมีกิจกรรม Trade Meet เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านนิเวศและผจญภัย 17 จังหวัดภาคเหนือได้พบปะผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาค เพื่อเจรจาธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกร้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัย การขายแพคเกจทัวร์ราคาถูก นิทรรศการทางวิชาการ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เปิดตัวตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยอย่างเป็นทางการ อีกทั้งส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยของประเทศไทย
 
14 กันยายน 2552 , 19:01 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่