คณะทำงานเตรียมปรับเปลี่ยนที่อยู่ให้แก่แพนด้าน้อยหลินปิง หลังพบหลินปิงมีร่องรอยเล็บเท้าฉีกขาดจากการหัดเดิน

  
     เจ้าหน้าที่ได้นำแพนด้าน้อยหลินปิงออกตรวจสุขภาพ ล่าสุดน้ำหนัก 8020 กรัม ความยาวลำตัว 69 เซ็นติเมตร ฟันขึ้นแล้ว 15 ซี่ โดยเน้นตรวจสอบเล็บเท้า หลังจากพบว่าระยะหลังหลินปิงเริ่มหัดเดินระยะหนึ่งแล้ว ผลจากการตรวจสอบ พบว่าเปลือกเล็บเท้าของหลินปิงมีร่องรอยฉีกขาด คาดว่าจะเป็นผลจากการหัดเดิน จึงเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเนื่องจากแพนด้าน้อยเริ่มซุกซน เจ้าหน้าที่จะได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพฤติกรรมหลินปิงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ลูกแพนด้ามักตื่นขึ้นมาหัดเดินเป็นประจำ และจะปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากการหัดเดิน โดยพบว่าหลินปิงเริ่มทรงตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
15 กันยายน 2552 , 15:41 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่