SIPA เชียงใหม่ จัดสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Tourism c – Commerce

  
    SIPA เตรียมจัดสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าภายใต้โครงการ Tourism c – Commerce 22-23 ก.ย. 52 นี้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี 2 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Tourism c – Commerce ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้ SIPA ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ เพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้า โดยจะมีการนำเสนอนวัตกรรมด้านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน OTA: Open Travel Alliance เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้ บริการลูกค้า เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้บริการด้านท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้สามารถยกระดับการให้บริการที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วโลก สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อกิจการโรงแรม ที่พัก รถเช่า และตัวแทนจำหน่าย (Travel Agency)
กิจกรรมหลักในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มี 2 กิจกรรมได้แก่ การส่งเสริมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลไปใช้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาด 1 วัน และการสัมมนา Workshop ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 1 วัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ www.tcc.sipa.or.th
 
15 กันยายน 2552 , 16:41 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่