เตรียมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งการเตรียมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ผ่านมาใช้วิธีแลกบัตร
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า อีกประมาณ 2-4 สัปดาห์จากนี้ไป หรือประมาณกลางเดือนตุลาคม 2552 จะมีการนำระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้สำหรับบันทึกภาพผู้ที่เข้า ออก อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แทนระบบเดิมคือการแลกบัตร ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้มาติดต่อราชการไม่ค่อยได้รับความสะดวกที่ต้องเสียเวลาในการแลกบัตร จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาจัดซื้อจัดจ้างระบบโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งทั้งทางเข้า ทางออก และบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งนอกจากจะสามารถบันทึกข้อมูลผู้ที่เข้า ออกแล้ว ยังสามารถระวังป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่โดยรอบ
สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เป็นการนำเอากล้องรับภาพไปติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ สำหรับส่งสัญญาณไปยังส่วนรับภาพ เพื่อการเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งยังสามารถบันทึกภาพเก็บไว้สำหรับนำกลับมาดูย้อนหลังหรือเพื่อประกอบเป็นหลักฐานได้ด้วย
 
15 กันยายน 2552 , 16:42 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่