เปิดตัวโครงการยิ้มสวย เสียงใส ช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน

  
    จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเปิดตัวโครงการยิ้มสวย เสียงใส ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 50 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางดวงฤทัย พงศ์เชี่ยวบุญ หัวหน้างานบริจาคโลหิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการยิ้มสวย เสียงใส จัดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน เป็นการเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 50 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น และจะเปิดตัวโครงการพร้อมปฏิบัติการผ่าตัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน
หัวหน้างานบริจาคโลหิตกล่าวถึงสาเหตุของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ว่า เกิดจากขณะที่มารดาตั้งครรภ์แล้วรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เช่นมารดาวัยรุ่นบางคนที่รักสวยรักงามจนไม่อยากบำรุงครรภ์เพราะกลัวอ้วน และโดยเฉพาะชาวเขาที่อาจไม่มีความรู้ในเรื่องการบำรุงครรภ์
สำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยจะพบประมาณ 60 คนจากประชากร 1 ล้านคน โดยจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้สำรวจพบผู้ป่วยดังกล่าว 16 รายที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะดำเนินการในช่วงของการเปิดโครงการ ทั้งนี้ สำหรับบิดามารดาที่มีบุตรเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่ไม่ควรจะอับอายและเก็บเด็กไว้แต่ในบ้าน แต่ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดรักษาตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะทำให้เด็กนั้นหายเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม