การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยกำลังได้รับความนิยม

  
     การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยกำลังได้รับความนิยม ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่เชียงใหม่
นายวันเสด็จ ถาวรสุข รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ทั้งนี้ภาคเหนือมีเอกลักษณ์ทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก แม้ว่าการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจะมีราคาแพงกว่าทัวร์ธรรมดา เช่น ล่องแก่ง ตกปลา เดินป่า ผจญภัย หลากหลายรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษที่แตกต่างออกไป และนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้น จึงต้องพัฒนาตัวตลาดให้รองรับมากยิ่งขึ้น ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในภาคเหนือจะจัดงาน “Northern Eco & Adventure Travel Mart 2009” ระหว่าง 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบปะ เจรจาธุรกิจการค้า
รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวด้วยว่า ปีนี้แม้จะมีผลกระทบจากหลายปัจจัย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ก็พบว่าคนไทยเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น
 
16 กันยายน 2552 , 14:30 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่