กกต.เชียงใหม่จัดอบรมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน

  
    กกต.เชียงใหม่จัดอบรมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อเตรียมการรองรับการ ร้องคัดค้านเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา
นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับรองรับการร้องคัดค้านผู้สมัครเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จากการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 แห่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สืบสวนสอบสวน ซึ่งประกอบด้วยตำรวจในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง จำนวน 60 คน โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ ของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการกับเรื่องที่ได้รับการร้องอย่างถูกต้องเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
 
16 กันยายน 2552 , 16:30 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่