สวท.เชียงใหม่ จัดรายการเกาะติดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4 ต.ค.52

  
    สวท.เชียงใหม่พร้อมจัดรายการพิเศษ เกาะติดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4 ต.ค.52 โดยรายงานบรรยากาศการลงคะแนนทั่วพื้นที่รวมถึงการนับคะแนนที่โรงพลศึกษาสนาม กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 นั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบรรยากาศการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ทราบ อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดรายการพิเศษ “เกาะติดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่” ในวันดังกล่าว ทางระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 24.00 น. โดยเป็นการจัดรายการสดในห้องส่งตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีทีมงานนอกสถานที่ออกรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์อื่น เช่น สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเลือกตั้งและประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์จน ถึงเวลาปิดหีบลงคะแนน เวลา 15.00 น.
หลังจากปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว เวลา 16.00 น. สวท.เชียงใหม่ จะจัดทีมออกถ่ายทอดนอกสถานที่ ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สลับกับรายการสดในห้องส่ง เพื่อรายงานบรรยากาศการลำเลียงหีบบัตร การดำเนินการรวมทั้งการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งไปจนถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังรายการพิเศษในวันดังกล่าว และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน
 
17 กันยายน 2552 , 14:24 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่