จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันรณรงค์ปลอดรถยนต์สากล Car Free Day 20 กันยายนนี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานวันรณรงค์ปลอดรถยนต์สากล (Car Free Day) 20 กันยายนนี้ ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงสวนราชพฤกษ์ 2549
เนื่องจากวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ปลอดรถยนต์สากล (Car Free Day) ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นการลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงและลดการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยให้เดินทางโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด เช่น การใช้รถจักรยานหรือขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการร่วมใช้รถยนต์คันเดียวกันในเส้นทางเดียวกัน (Car Pool) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และยังสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ
สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วย สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เครือข่ายต้านโลกร้อน มูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ กลุ่มฮักดอยสุเทพ กำหนดจัดงานวันรณรงค์ปลอดรถยนต์สากล ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานในเวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมชมการแปรขบวนจักรยานเป็นแผนที่ประเทศไทยและธงชาติเพื่อแสดงถึงความ สามัคคี รวมทั้งกิจกรรมการแสดงและการประกวดต่างๆ มากมาย โดยขบวนจะแห่ต่อไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
 
17 กันยายน 2552 , 16:02 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่