ตำรวจภูธรเชียงใหม่ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มอบหนังสือแก่สถานศึกษาตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง

  
    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มอบหนังสือแก่สถานศึกษา 42 แห่ง มูลค่า 6.7 ล้านบาท ตามโครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 4
พลตำรวจตรี สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้การอ่านเป็นกิจกรรมยามว่างป้องกันอบายมุขและยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยได้บริจาคหนังสือให้กับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 1 แห่ง วิทยาลัย 7 แห่ง และโรงเรียน 34 โรงเรียน รวมมูลค่า 6,700,000 บาท
สำหรับโครงการหนังสือเพื่อน้อง บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับ พลตำรวจตรี สมหมาย กองวิสัยสุข ดำเนินการในหลายจังหวัดตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2550 บริจาคหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 40 แห่ง มูลค่า 4,100,000 บาท ปี 2551 ดำเนินการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 183 โรงเรียน มูลค่า 12 ล้านบาท รวมที่ได้ดำเนินโครงการมา 4 ครั้ง ได้บริจาคหนังสือให้กับสถานศึกษาแล้วกว่า 700 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และยังจะดำเนินโครงการต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไปทุกปี
 
18 กันยายน 2552 , 18:10 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่