ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแส กรณีพบชาวต่างชาติกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพพจน์ประเทศ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือคนไทยให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแส กรณีพบชาวต่างชาติกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพพจน์ประเทศ เกรงซ้ำรอยคลิปฉาว
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีคลิปฉาวทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ผลิตขึ้นมาเผยแพร่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ว่า เรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวไทย ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหูเป็นตา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาฝังตัวในเมืองไทย หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอความร่วมมือติดต่อประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีและทำลายภาพพจน์ของประเทศ สำหรับคลิปวีดีโอ.ดังกล่าวยังไม่แน่ชัดว่าจะทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ต้องประสานกับประเทศอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเชื่อว่าไม่มีผลกระทบมากนัก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวด้วยว่า กรณีที่กลุ่มเสื้อแดงจะชุมนุมใหญ่นั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะนี้ทุกประเทศได้ยกเลิกตักเตือนไม่ให้เดินทางมาประเทศไทยแล้ว หากการชุมนุมนั้นไม่รุนแรงและอยู่ในขอบเขตก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ
 
18 กันยายน 2552 , 18:52 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่