โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ผ่านขั้นตอนการประมูลแล้ว ล่าสุดเหลือเพียงเบิกจ่ายงบประมาณก็จะเริ่มก่อสร้าง

  
     โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ผ่านขั้นตอนการประมูลแล้ว ล่าสุดเหลือเพียงเบิกจ่ายงบประมาณก็จะเริ่มก่อสร้างด้วยวงเงิน 1,800 ล้านบาท รองรับการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค
นายชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนการประมูลแล้วเสร็จ ได้บริษัทรับเหมาเรียบร้อยแล้ว รอเพียงงบประมาณก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งหากมีศูนย์ประชุมนานาชาติ ก็จะสามารถรองรับการประชุมใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติในภูมิภาค เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมหาศาล
สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มโครงการตั้งแต่สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โครงการดังกล่าวได้ระงับไปก่อน แล้วถูกหยิบยกนำมาถกแถลง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างสถานที่ประชุมขนาดใหญ่รองรับการประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ เดิมงบประมาณก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท แต่จากการเปิดประมูลผ่านไปสองครั้ง จนกระทั่งได้คู่สัญญารับเหมาก่อสร้างด้วยงบประมาณ 1,800 ล้านบาท
 
18 กันยายน 2552 , 18:55 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่