เตรียมขอสร้างศูนย์ฝึกยกน้ำหนักชั่วคราวและถาวรงบ 400 ล้าน

  
     สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ของบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมยกน้ำหนักชั่วคราว ขณะเดียวกันเตรียมขอสร้างศูนย์ฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนักถาวร 400 ล้านบาท
นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผย ภายหลังคณะของนายชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกซ้อมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติ กองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ว่า เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวคับแคบ แออัด อยู่ใต้ถุนอาคารที่พักของทหาร จึงจำเป็นต้องสร้างสถานที่ฝึกซ้อมชั่วคราวที่สามารถรองรับในบริเวณเดียวกัน โดยของบประมาณ 5 ล้านบาทจากรัฐบาลสร้างศูนย์ฝึกพร้อมจัดสร้างที่พักให้นักกีฬาชาย ซึ่งปัจจุบันพักที่หอพักสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต้องเสียค่าเช่าเดือนละนับหมื่นบาท ซึ่งหากจัดสร้างที่พักให้นักกีฬาก็จะอำนวยความสะดวกอีกทั้งอำนวยความสะดวกและพัฒนาเทคนิคให้นักกีฬายกน้ำหนักของไทย ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันก็ได้ของบประมาณรัฐบาลประมาณ 400 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬายกน้ำหนักถาวร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในโครงการ 7 ปี สู่โอลิมปิกเกมส์
 
18 กันยายน 2552 , 18:56 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่