ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมประธานที่ปรึกษา ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปะอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ขณะนี้มีความคืบหน้าในการเตรียมการไปมากแล้ว ล่าสุดได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีเปิด และงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบจัดงานพระราชพิธี 5 ธันวามหาราช และงานเฉลิมฉลอง กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ประกวดผลิตผลทางการเกษตร ส่วนกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบสาธิตการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เสวนาทางวิชาการ และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม
สำหรับงานดังกล่าวจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ในพิธีเปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่จาก 4 ภาค ภาคละ 99 คน ภาคใต้ขบวนบุหงาซีเระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขบวนบายศรี ภาคกลางขบวนประทีปโคมทอง ภาคเหนือขบวนแห่ตุงหลวง ในงานมีการจุดพลุ 999 ลูก โคมลอยราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง 999 ลูก ผู้เที่ยวงานหากได้รับการแสตมป์ 9 จุดสำคัญในงานมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำหนัก 1 บาท 9 เส้น ขณะที่พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช จะมีการจุดพลุ 9 ชุด ชุดละ 999 นัด
 
18 กันยายน 2552 , 18:56 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่