สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมวิทยากรลูกเสืออาสา กกต.

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมวิทยากรลูกเสืออาสา กกต. เพื่อขยายผลไปยังลูกเสืออาสา 5 โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
พันตำรวจเอกเชิดชาย ม่วงมงคล กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยาการลูกเสืออาสา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเลือกตั้งทุกระดับ กกต.เชียงใหม่ได้จัดการอบรมกองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน เพื่อให้วิทยากรที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่งเพื่อช่วยเหลือ การจัดการเลือกตั้งนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม นี้
สำหรับบรรยากาศในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ขณะนี้มีการแข่งขันหาเสียงสูงมาก ถนนทุกสายมีป้ายของผู้สมัครหาเสียงติดตั้งไว้ ขณะที่รถแห่หาเสียงของบรรดาผู้สมัครต่างวิ่งออกประกาศหาเสียงตลอดทั้งวัน ขณะที่มีกระแสข่าวเริ่มมีการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว
 
22 กันยายน 2552 , 16:05 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่