พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสถานที่ลงนามไว้ที่โถงด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนทยอยเดินทางไปลงนามถวายพระพรตลอดทั้งวัน นางสาววิไลพร อนันต์รัตน์ กล่าวว่าหลังจากทราบข่าวพระอาการประชวร ก็รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตของพสกนิกรไทย การลงนามถวายพระพรดังกล่าวเพื่อแสดงเป็นสัญญะ ว่าพสกนิกรไทยอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขณะที่นางนงนภัส กล่าวว่า หลังทราบข่าวพระอาการประชวร ตนเองและครอบครัวได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์ดังเดิมโดยเร็ว
ขณะเดียวกันเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และแขวงทั้ง 4 แขวง เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรด้วย
 
22 กันยายน 2552 , 16:06 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่