คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชุมนุมต่อต้านและถอดถอนนายกรัฐมนตรี

  
    เครือข่ายวิชาการเพื่อประชาธิปไตยจัดการชุมนุมพร้อมตั้งโต๊ะรับลงชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 บรรดาอาจารย์ในนามของเครือข่ายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชุมนุมที่บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการตั้งโต๊ะรับลงชื่อเพื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง รวมทั้งแจกเอกสารโจมตีการทำงานด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาของรัฐบาลและพรรคไทยรักไทย เช่น รายงานการศึกษาวิเคราะห์การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นชินคอร์ป เอกสารคัดค้านการแปรรูป คัดค้านการเปิดการค้าเสรีและเอกสารวงจรชีวิตพรรคไทยรักไทย เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในบริเวณที่ชุมนุมยังได้มีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดสดการชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร มาให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมชมด้วย
สำหรับเครือข่ายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการจาก 8 สถานบันระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เป็นแกนนำ 36 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทัศนะต่อสถานการณ์ทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่ห้องศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม