ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระวังพายุฤดูร้อนและ ลูกเห็บในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนนี้

  
     นายจำเนียร หนูทอง หัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยถึงการคาดการณ์สภาพอากาศเดือนมีนาคม 2549 และช่วงฤดูร้อนปีนี้ว่า ปีนี้ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าและร้อน ถึงร้อนจัดในเวลากลางวัน เพราะมีหย่อมความกอดอากาศต่ำ และความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน โดยอาจจะมีพายุคะนองบางส่วน โดยให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจจะเกิดลูกเห็บส่งผลเสียต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในจังหวัดลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัยและตาก สำหรับการเฝ้าระวังของประชาชนนั้นควรมีการเตรียมการโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ควรมีการกักเก็บน้ำและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางช่วงอากาศแห้งมากอาจจะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ ขณะเดียวกันจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ประชาชนควรระมัดระวังสุขภาพด้วย
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่