โรตารี่ภาค 3360 โรตารี่สากล เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาอบรมนายกสโมสรโรตารี่ปี 2549-2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    พ.ญ.วรรณจันทร์ พิมพ์พิไล ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาอบรมนายกสโมสรโรตารี่แถลงว่า ในปีนี้ภาค 3360 โรตารี่สากล ซึ่งประกอบด้วย 14 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาอบรมนายกสโมสรโรตารี่จากทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวนี้ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยภาคต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจัดที่เชียงใหม่นี้คาดว่าจะมีนายกสโมสรโรตารี่จากทั่วประเทศมาร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน รวมทั้งผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับการบริหารงานโรตารี่นั้นมี 3 ระดับคือระดับสากล มีประธานโรตารี่สากลเป็นผู้นำ ระดับภาค มีผู้ว่าการภาคเป็นผู้นำ และระดับสโมสร มีนายกสโมสรเป็นผู้นำ โดยขณะนี้มีสโมสรโรตารี่จำนวน 31,200 สโมสร ใน 529 ภาค และใน 168 ประเทศทั่วโลก
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม