เด็กนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการซาตูปาดูใฝ่สันติ ทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวชื่นชมวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในภาคเหนือ

  
     ครูและนักเรียนกว่า 100 คนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการเยาวชนรวมใจใฝ่สันติ ซาตูปาดูใฝ่สันติ โดยทั้งหมดเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ เยี่ยมชมช่วงช่วง หลินฮุ่ย ฑูตสันถวไมตรีไทย-จีน นอกจากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและไนท์บาร์ซ่า ซึ่งต่างแสดงความดีใจและกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้มาเที่ยวเมืองเหนือที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น และที่สำคัญสามารถลดความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ในภาคใต้ สำหรับนักเรียนตามโครงการซาตูปาดูใฝ่สันติรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 นำเด็ก ๆ และคณะครูจากจังหวัดภาคใต้มาทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2549 โดยแวะเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและกรุงเทพมหานครก่อนจะเดินทางกลับ
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง