ปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเตรียมจัดทำสรุปข้อมูลนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการและทำงานร่วมกันต่อไป
การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 27-29 พฤศจิกายน 2552 ได้มีพิธีปิดการสัมมนาแล้วเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (29 พ.ย.52) โดยนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธาน หลังจากมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 พร้อมด้วยการปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง แนวทางในการทำงาน กรอ.ยุคใหม่ และมอบรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2551 และปี 2552 โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง AEC: โอกาสทองทางเศรษฐกิจของไทย โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เติมเต็มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย กลุ่มที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่ กรอ:กลไกเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และกลุ่มที่ 3 เรื่อง อีก 5 ปีไทยชนะหรือแพ้ภายใต้ AEC ซึ่งการทั้ง 3 กลุ่มมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 370 คน โดยก่อนพิธีปิดการสัมมนาวันนี้ ได้มีการสรุปผลการสัมมนาในภาพรวมของการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 โดยนายไพรัช บูรพชัยศรี กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และนำเสนอผลการสัมมนาและแผนยุทธศาสตร์ โดยนายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการหอการค้าไทยจะได้นำสรุปผลการสัมมนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกัน
 
30 พฤศจิกายน 2552 , 12:28 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่