กองทัพบกส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับสำนักประกันสังคม

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นสักขีพยานในการส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานประกันสังคม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนที่พิการทุพลภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพ สภาพจิตใจและสังคม ทำให้สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับผู้พิการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 200 คนต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้จะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2553 สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่สนใจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานชั่วคราวศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยกลาง โทร 053-112857
 
30 พฤศจิกายน 2552 , 17:24 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์- สุดา – อนุสรา สวท. เชียงใหม่