รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า สถานการณ์การว่างงานไทยเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า สถานการณ์การว่างงานไทยเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ โดยขณะนี้มีคนว่างงานประมาณ 450,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งหามาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์การว่างงานของไทยว่า ขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีผู้ว่างงานประมาณ 450,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งก่อนหน้านี้จากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่อการผลิต การบริโภคและการส่งออก โดยคาดว่าคนไทยอาจจะต้องตกงานประมาณ 1-2 ล้านคน แต่จากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยใช้นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม คือลดเงินนำเข้ากองทุน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และลดค่าครองชีพ เพิ่มการกระตุ้นเงิน เพิ่มตำแหน่งงาน และเพิ่มทางเลือกใหม่ ทำให้ปัญหาการว่างงานของคนไทยคลี่คลายเข้าสู่ปกติอย่างรวดเร็ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กล่าวถึงผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานว่า ในปีที่ผ่านมากลุ่มแรงงานเหล่านี้มีงานทำไม่ถึงร้อยละ 30 รัฐบาลจึงได้ใช้โครงการต้นกล้าอาชีพมารองรับ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้การว่างงานลดลงได้ในระดับหนึ่ง และในปีนี้ จะปรับเปลี่ยนจากต้นกล้าอาชีพเป็นต้นกล้าเข้มแข็ง เพื่อเสริมทักษะแก่แรงงานเหล่านั้นให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
30 พฤศจิกายน 2552 , 20:04 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่