สสส ขึ้นเหนือที่เชียงใหม่หาแนวร่วมแก้ปัญหาการใช้ลวดดัดฟันในวัยรุ่น

  
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขึ้นเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความร่วมมือในการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กรณีการจัดฟันแฟชั่น ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า จากกรณีศึกษาที่มีวัยรุ่นไทย 2 คนจากจังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น เสียชีวิตลงโดยแพทย์ระบุว่าเกิดจากการติดเชื้อรุนแรง และเป็นผลมาจากการใช้ลวดดัดฟัน โดยพบว่าปัจจุบันวัยรุ่นไทยนิยมซื้อลวดดัดฟันใส่ตามกระแสแฟชั่น โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าได้นำสิ่งแปลกปลอมและสารเคมีเข้าสู่ร่างกายจนอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ล่าสุดคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร สำหรับผู้ฝ่าฝืนในกรณีผู้จำหน่ายจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้ผลิตหรือขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย จะต้องโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้วัยรุ่นไทยมักแห่ตามกระแสนิยมโดยไม่รู้ว่าการใช้ลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน นั้น ได้นำสารตะกั่วและกาวเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งสารเคมีอื่นอันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
สำหรับการประชุมดังกล่าวดำเนินการทั้ง 4 ภาค โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานส่ง สสส. ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสแหล่งผลิต แหล่งลักลอบจำหน่ายลวดดัดฟันทางสายด่วน 1166 ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้ลวดดัดฟัน ต้องดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น
 
1 ธันวาคม 2552 , 21:03 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –สุดา สวท.เชียงใหม่