สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเร่งรณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานบันเทิงจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2552 ณ ด้านหน้าศาลากลาจังหวัดเชียงใหม่
ดร. สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกร่วมรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งองค์การด้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS ได้กำหนดคำขวัญว่า “ Universal Access and Human Rights ”แปลความเป็นภาษาไทยว่า “ ทั่วถึง เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน” โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้เข้าถึงการป้องกันรักษา การดูแล อีกทั้งเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวและส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดและผลกระทบจากโรคเอดส์ สำหรับขบวนคาราวานเป็นความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะเคลื่อนขบวนไปตามแหล่งชุมชนต่างๆในวันที่ 1 และวันที่ 2 ธันวาคม และจะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ตลอดทั้งเดือนนี้
ปัจจุบันปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า การติดเชื้อในประชากรกลุ่มอายุน้อยมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการไม่รู้จักป้องกัน และประชากรบางกลุ่มมีโอกาสติดเชื้อสูงเนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ นอกจากนั้นยังมีผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาซึ่งต้องกินยาตลอดชีวิต อีกทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโรคเอดส์ เช่น คนชราและเด็ก
 
2 ธันวาคม 2552 , 09:14 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   พยนต์-อนุสรา สวท.เชียงใหม่