ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายการทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 แก่ตำรวจภูธรภาค 5

  
    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายการทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 แก่ตำรวจภูธรภาค 5 เน้นย้ำปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
พลตำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมและมอบนโยบายมาตรการป้องกันอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ณ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีพลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และข้าราชการตำรวจรับมอบนโยบาย โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับพื้นที่ภาคเหนือเป็นป่าเขา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่อาจจะมีเครือข่ายยาเสพติดลักลอบนำเข้าพื้นที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แม้ว่าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จะมีแผนสกัดกั้น และวางจุดสกัดไว้ในพื้นที่ส่วนใน แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมสอดส่องเป็นหูเป็นตา แจ้งข่าวสาร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองในพื้นที่ของประชาชนนั้น ได้เน้นย้ำมอบนโยบายให้ตำรวจในพื้นที่ว่า ตำรวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นคนกลางที่รักษากฎหมาย โดยจะต้องไม่อยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 
2 ธันวาคม 2552 , 18:49 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา สวท.เชียงใหม่