พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร ที่วัดสวนดอกวรวิหาร เชียงใหม่

  
    ตามที่วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) นำโดยพระราชปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด ตามประเพณีเมืองเหนือขึ้นในกลางดึกของคืนวันวันที่ 1 ต่อเนื่องถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เพื่อถวายแด่พระมหาเถระอุปคุต ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้อัญเชิญพระอุปคุต 2 องค์ คือพระหินหยกอายุหลายร้อยปีซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก จากเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า และพระอุปคุตจากวัดท่าตอนมาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ
นอกจากนั้น ในปีนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรประกอบพิธีเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในงานด้วย การประกอบพิธีมีการสมาทานศีล ฟังเทศน์อานิสงส์ของการทำบุญกับพระอุปคุต หลังจากเที่ยงคืนแล้วจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ 200 รูป โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานนับหมื่นคน
สำหรับประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ จัดขึ้นหลังเที่ยงคืนเมื่อเข้าสู่วันพระขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยแต่ละปีจะมีวันดังกล่าวเพียง 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีวันเดียวคือวันที่ 2 ธันวาคม 2552 โดยพุทธศาสนิกชนชาวเหนือเชื่อว่า การตักบาตรเป็งปุ๊ดนับเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและโชคลาภ
 
2 ธันวาคม 2552 , 18:54 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่