สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 โดยปีนี้เน้นแนวคิดเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก
นายยรรยงค์ สมจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดแนวคิดเรื่อง เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามกระแสโลกที่กำลังมีความตื่นตัวอย่างกว้างขวาง โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นที่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ บริเวณลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสำคัญภายในงานยังคงรูปแบบเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยจะมีเวทีการแสดงหลักพร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สลับกับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศจากส่วนกลาง นอกจากนั้นยังมีเวทีเล็กของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงทางระบบ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการแสดงพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทดสอบการโรยตัวจากหอสูง รวมทั้งจัดสาธิตการดับเพลิงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน จะได้รับการจัดแสดงตราสัญลักษณ์บนฉากหลังเวทีหลักของงาน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แพร่ภาพไปทั่วประเทศด้วย
 
3 ธันวาคม 2552 , 13:52 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่