พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าชมฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2552

  
    เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้รับอนุมัติจากท่านเลขาธิการสำนักพระราชวัง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงค์โดยไม่เสียค่าเข้าชม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุครบ 82 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2552 อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ สวนเฟิร์นธรรมชาติ สวนกุหลาบรอบๆองค์พระตำหนักที่ประทับ ตลอดจนงานแนวพระราชดำริต่างๆ ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 พระตำหนักแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประมาณ 4 กิโลเมตร
 
4 ธันวาคม 2552 , 14:27 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุดา สวท.เชียงใหม่