Maejo Team คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวิศวกรรมยานยนต์ Formula Student

  
    ทีมนักแข่งวิศวกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันที่สมาคมวิศวกรรมยาน ยนต์แห่งประเทศไทย โดยแพ้ทีมชนะเลิศจากจุฬาอย่างเฉียดฉิว คว้าถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 50,000 บาทมาครอบ
ทีมวิศวประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ชื่อ Maejo Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รองจากทีมชนะเลิศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2010 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย อันเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรถ แข่ง Formula Student เป็นการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากบทเรียนที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต
การแข่งขัน Formula Student เป็นรูปแบบของการแข่งเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ และนำความรู้ทางวิศวกรรมยานยนต์เพื่อทำการสร้างรถแข่ง Formula Student โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Static Event และ Dynamic Event ในส่วนของ Static Event จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นด้านต้นทุนการสร้าง การนำเสนอผลงานและการออกแบบ ส่วน Dynamic Event แบ่งการแข่งขันออกเป็นด้านการทดสอบอัตราเร่งของรถ การทดสอบความสามารถในการเลี้ยวของรถ การทดสอบการวิ่งของรถ การทดสอบความทนทาน และ Reliability ของรถ รวมทั้งการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
 
4 ธันวาคม 2552 , 14:30 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่