พิธีร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
    พิธีร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
ในการนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ได้แก่นายศรีวรรณ ญาณะโด นายพนา พัฒนาไพรวัลย์ นายมานพ พาจรทิศ นายเต็ก ธรรมะ นายธวัชชัย พันแจ้ง นายรังสรรค์ พิมลบรรยงค์ นายแก้ว แก้วมีศรี นายทวี แก้วกันใจ ขณะเดียวกันได้มีการมอบรางวัลตามโครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ได้แก่ นายสิงห์แก้ว ต๊ะสู ชนะเลิศประชาชนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร นางธิดา สุขสม ประเภทประชาชนทั่วไป นางสาวประทุม สุริยา ชนะเลิศประเภทเกษตรกรทฤษฏีใหม่ บ้านดงหาดนาค ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ชนะเลิศหน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค
 
5 ธันวาคม 2552 , 18:19 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่