มท . 1 มอบผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพื้นที่ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพื้นที่ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เน้นย้ำดูแล เด็ก คนชรา และผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นอันดับแรก
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ มอบอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว โดยมอบผ้าห่มจำนวน 1000 ผืนให้แก่ประชาชนตามโครงการมหาดไทยต้านภัยหนาว ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวทั้ง 24 อำเภอ สำหรับพื้นที่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว มีสภาพเป็นภูเขาสูง การเดินทางยากลำบากและทุรกันดาร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วยเผ่าลีซอ มูเซอ ปาเกอะญอ และประชาชนพื้นเมือง มีรายได้น้อย ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และผ้าห่มกันหนาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เมื่อมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15.9 องศาเซลเซียสจะประกาศทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเด็ก คนชราและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นอันดับแรก
สำหรับอำเภอเชียงดาวมีประชากรประสบภัยหนาว 24,656 คนจาก 15,053 ครัวเรือน นับเป็นอันดับสามรองจากอำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม ในการเดินทางมาในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ขอให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าใจการทำงานของรัฐบาล ที่ทำงานเพื่อประชาชนทุกคน โดยไม่เลือก เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
 
5 ธันวาคม 2552 , 23:29 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –อนุสรา สวท.เชียงใหม่