นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงวันหยุดยาว

  
     นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงวันหยุดยาวโดยเฉพาะวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมถึงกว่า 2 พันคน ทุบสถิตินักท่องเที่ยวเที่ยวสูงสุดต่อวันในระยะสองปี
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผย ถึงยอดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งมีคู่พ่อลูกจำนวนทั้งหมด 500 คู่ ที่เข้ามาใช้สิทธิพิเศษ พ่อเข้าฟรี ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ หรับกิจกรรม “พ่อลูกผูกพันรักษ์สัตว์รักษ์ป่า” ที่เปิดโอกาสให้คู่พ่อลูก 20 คู่แรกต่อวัน เข้านั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลวันพ่อ ที่จัดไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2552 โดยในคืนวันที่ 6 ธันวาคม นี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังมีโอกาสต้อนรับคณะสมาคมศัลยกรรมแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดพื้นที่รองรับกิจกรรมการจัดเลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 1,500 คน ยังไม่นับรวมนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งจะมากกว่าสองพันคน นับวันที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในระยะสองปี หลังจากงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งเคยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสูงสุดถึงวันละ 4 พันคน
สำหรับสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีช่วงโลว์ซีซันเคยต่ำสุดวันละกว่า 100 คน แต่เมื่อเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวได้เพิ่มจำนวนขึ้น ทั้งนี้ 3 ไตรมาสแรกยอดนักท่องเที่ยวต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 12 แต่กลับดีกว่าเมื่อเทียบกับภาพรวมของเชียงใหม่ ทั้งนี้ไตรมาสสุดท้าย นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวมากกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 10 โดยคาดการณ์จะรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
 
7 ธันวาคม 2552 , 01:51 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่