รมว. ไอซีที เยี่ยมชมกิจกรรม “สุนทรียภาพแห่งสายน้ำ”

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) เยี่ยมชมกิจกรรม “สุนทรียภาพแห่งสายน้ำ” ณ CAT Pavilion ในงาน “ราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง 2552”
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) เยี่ยมชมกิจกรรม “สุนทรียภาพแห่งสายน้ำ” ณ CAT Pavilion ในงาน “ราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง 2552” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)และคณะให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ www.candlefortheking.com พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและวิดีทัศน์ “บทเพลงจากสายน้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน” จากนั้นได้ชมการแสดงจินตลีลากลางน้ำ ชุด “กินรีเล่นน้ำ” และการบรรเลงบทเพลงเทิดพระเกียรติกลางน้ำโดยศิลปินล้านนารางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน คำหล้า ธัญยพร พร้อมร่วมแจกน้ำดื่ม ลูกอม และเมล็ดพันธุ์มะรุม แก่ผู้เข้าชมงาน ทั้งนี้ประชาชนที่แวะเยี่ยมชม CAT Pavilion (สวน CAT) ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จะได้รับแจกร่มกันแดด รวมถึงบริการโทรศัพท์ภายในและต่างประเทศ บริการอินเตอร์เน็ตฟรี จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลาเวลา 09.00 ถึง 21.00 น.
 
7 ธันวาคม 2552 , 17:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่